Dzieci

Małe dzieci czy niemowlęta to szczególni pacjenci pod wieloma względami. Diagnostyka chorób wieku dziecięcego powinna być szybka, dokładna i precyzyjna. Wszelkie zaniedbania w pierwszych latach życia mogą mieć poważne konsekwencje w dorosłym życiu. To wszystko doskonale rozumie każdy rodzic, dlatego wszelkie nieprawidłowości w badaniach także laboratoryjnych budzą duży niepokój. Postaramy się jednak rozwiać przynajmniej część Państwa wątpliwości 😉

Na samym początku jednak znów powtarzamy – przedziały referencyjne wyników badań dla dzieci są różne od przedziałów ustalonych dla osób dorosłych. Dlaczego? W przypadku małych dzieci wiele układów i narządów nie rozwinęło jeszcze wszystkich swoich funkcji (np. układ odpornościowy). Powoduje to, że niektóre substancje są produkowane w bardzo małych ilościach.

Jakie więc są najważniejsze różnice w wynikach badań laboratoryjnych pomiędzy dziećmi i dorosłymi? Najważniejsze różnice zostaną podkreślone i dokładnie wytłumaczone poniżej tabeli 😉

BADANIE LABORATORYJNE PRZEDZIAŁ WARTOŚCI REFERENCYJNYCH DLA DZIECI PRZEDZIAŁ WARTOŚCI REFERENCYJNYCH DLA DOROSŁYCH
Albumina 3,8-4,2 g/dl 3,5-5,0 g/dl
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 1 dzień < 31 U/l

2-5 dni < 52 U/l

6 dni – 6 miesięcy <60 U/l

7-12 miesięcy <57 U/l

1-3 lat < 39 U/l

4-6 lat <29 U/l

7-12 lat <39 U/l

13-17 lat <26 U/l

Kobiety: 10-31 U/l

Mężczyźni: 10-41 U/l

Aminotransferaza asparaginianowa AST 1 dzień <109 U/l

2-5 dni <97 U/l

6 dni – 6 miesięcy < 77 U/l

7-12 miesięcy <82U/l

1-3 lat <48U/l

4-6 lat <46U/l

7-12 lat <47U/l

13-17 lat <29U/l

Kobiety 10-31 U/l

Mężczyźni: 10-37 U/l

Amoniak 1 dzień < 254mg/dl

5-6 dzień < 228 mg/dl

Dzieci < 82 mg/dl

Kobiety < 82mg/dl

Mężczyźni < 94 mg/dl

a-Amylaza (AMYL) 1-5 dzień < 2,0 U/l

6 dni – 6 miesiąc <16 U/l

7 miesiąc – 1 rok< 45 U/l

2-3 lat < 61U/l

4-6 lat < 66 U/l

7-12 lat < 73 U/l

13-17 lat < 77 U/l

62-220 U/l
Białko całkowite Wcześniaki, 1 dzień 34-50 g/l

1 dzień – 4 tydzień 46-68 g/l

2-12 miesięcy 48-76 g/l

Powyżej 1 roku 60-80 g/l

60-80 g/l
Bilirubina całkowita 1 dzień < 5,0 mg/dl

2 dzień < 9,0 mg/dl

3-5 dzień <12,0 mg/dl

Dzieci < 1,5 mg/dl

0,0-1,0 mg/dl
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 1 dzień < 1327 U/l

2-5 dni < 1732 U/l

6 dni- 6 miesięcy < 975 U/l

7-12 miesięcy < 1100U/l

1-3 lat < 850 U/l

4-6 lat < 615 U/l

7-12 lat < 764 U/l

13-17 lat < 683 U/l

240-480 U/l
Fosforany nieorganiczne Noworodki – 5,0-9,6 mg/dl

2-12 miesiąc – 5,0-10,8 mg/dl

Powyżej 1 roku – 3,4-6,2 mg/dl

2,69 – 4,49 mg/dl
Glukoza we krwi pełnej Noworodki w pierwszej dobie życia – 6-59 mg/dl

Noworodki do 5 dni – 13-75 mg/dl

1-2 lat – 33-11 mg/dl

3-4 lat 52-98 mg/dl

5-6 lat – 69-100 mg/dl

 

60-99 mg/dl
Immunoglobuliny +IgA:

Noworodki – brak

1-3 miesiąc – 6-58 mg/dl

4-6 miesiąc – 1-69 mg/dl

7-12 miesiąc – 36-165 mg/dl

6 lat – 83-217 mg/dl

11 lat – 91-225 mg/dl

+IgE:

Noworodki < 0,36 mg/dl

7-12 miesiąc <6 mg/dl

6 lat < 30 mg/dl

11 lat < 50 mg/dl

+ IgG

Nowordki 750 – 1500 mg/dl

1-3 miesiąc 270-780 mg/dl

4-6 miesiąc 190-860 mg/dl

7-12 miesiąc 350-1180 mg/dl

6 lat 650-1410 mg/dl

11 lat 850-1300 mg/dl

 

 

 

70-400 mg/dl

 

 

 

 

 

<24 mg/dl

 

 

 

 

 

700-1600mg/dl

Kinaza Kreatynowa (CK) 1 dzień <712 U/l

2-5 dni <652 U/l

6 dni – 6 miesięcy <295 U/l

7-12 miesięcy < 203 U/l

1-3 lat <228 U/l

4-6 lat < 149 U/l

7-12 lat <247 U/l

13-17 lat <270 U/l

26-190 U/l
Leukocyty Noworodki – 9,0-30,0 x 10^9/l

1 miesiąc – 5,0- 19,5×10^9/l

1-3 lat – 6,0-17,5×10^9/l

4-7 lat – 5,5-15,5×10^9/l

8-13 lat – 4,5-13,5×10^9/l

 

Skład procentowy:

+ neutrofile o jądrze pałeczkowatym

Niemowlęta – 0-8%

Dzieci – 3-6%

+ neutrofile o jądrze segmentowanym

Niemowlęta – 17-60%

Dzieci – 25-60%

+ eozynofile

Niemowlęta – 1-5%

Dzieci – 1-5%

+ bazofile

Niemowlęta –   0-1%

Dzieci – 0-1%

+ monocyty

Niemowlęta – 1-11%

Dzieci – 1-6%

+ limfocyty

Niemowlęta – 20-70%

Dzieci – 25-50%

4,0-10,0 x 10^9/l

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5%

 

 

 

50-70%

 

 

1-3%

 

 

0-1%

 

 

4-8%

 

 

20-40%

 

Teraz postaramy się krótko wyjaśnić, z czego wynikają różnice w wynikach badań 😉

  • Niższe stężenie albuminy u dzieci wynika z niedojrzałości wątroby małego dziecka. Ponieważ wątroba jest miejscem syntezy albuminy, u dzieci obserwujemy jej niższe stężenie
  • Podwyższone stężenie amoniaku w pierwszych dniach życia wynika z niedojrzałości enzymatycznej wątroby. Stosunkowo duży przepływ krwi przez krążenie oboczne, omijające wątrobę, powoduje spadek produkcji mocznika i wzrost stężenia amoniaku
  • Wzrost stężenia bilirubiny w pierwszych dniach życia dziecka związany jest z tak zwaną fizjologiczną żółtaczką noworodków. Żółtaczka ta nie jest chorobą, według ostatnich raportów występuje u 60-70% donoszonych noworodków i u 90% wcześniaków. Spowodowana jest szybkim rozpadem hemoglobiny płodowej (białka odpowiedzialnego za transport tlenu do komórek) i brakiem sprzęgania bilirubiny (na skutek niedojrzałości wątroby, i braku enzymów niezbędnych do tego procesu). Niepokoić powinna natomiast żółtaczka występuje powyżej 14 dni, bądź też po kilku dniach nasila się zamiast słabnąć. Objawy te mogą być sygnałem chorób wątroby bądź wrodzonych defektów enzymatycznych.
  • Bardzo ważnym zagadnieniem u małych dzieci jest również stężenie immunoglobulin. Warto wiedzieć, że dopiero 5 miesięczny płód zaczyna wytwarzać śladowe ilości immunoglobulin IgG i IgM, a immunoglobuliny IgA wytwarzane są dopiero po urodzeniu. W związku z tym jedynym zabezpieczeniem dla noworodka są matczyne immunoglobuliny IgG, które przechodzą przez łożysko, jednak ich ilość po urodzeniu stopniowo maleje. Najniższy więc poziom immunoglobulin występuje u około 3 miesięcznego niemowlaka, matczyne przeciwciała giną, a własne nie są jeszcze wytwarzane. Jaki z tego wniosek? Starajmy się chronić niemowlaka przed infekcjami i nie zabierajmy go na zakupy, na to przyjdzie jeszcze czas ;);).

Warto pamiętać również o tym, że noworodek nie powinien mieć wysokiego poziomu przeciwciał IgM – jeżeli tak się dzieje doszło do infekcji wewnątrzmacicznej.