Diagnostyka niepłodności- Przygotowanie do badania nasienia

Diagnostyka niepłodności-Przygotowanie do badania nasienia

W ostatnich latach obserwujemy niepokojąco zwiększającą się liczbę par dotkniętych problemem niepłodności. Według najnowszych danych z problemem tym boryka się aż 2, 4 mln kobiet i mężczyzn, przy czym w 40% dotyczy kobiet (niepłodność żeńska), w 40% mężczyzn (niepłodność męska), a pozostałe 20% to przyczyny zależne od obojga partnerów (niepłodność małżeńska) lub niewyjaśnione [1]. Kiedy więc, możemy mówić o niepłodności?…

Read More